1.2k 0

Desatero slušného chování na svahu

V těchto dnech si zimní sporty vychutnává stále více lidí. Mají rádi české i zahraniční svahy. Všude však platí základní pravidla, která se doporučuje dodržovat.

Poznámka: Stejná pravidla platí pro lyžaře i snowboardisty.

1. Ohleduplnost

Každý lyžař se musí k ostatním lyžařům chovat tak, aby neohrozil jejich zdraví nebo život a nezpůsobil jim úraz. Ohrožení může způsobit i nesprávná výstroj, která by měla být zajištěna proti samovolnému uvolnění.

2. Rychlost a způsob jízdy

Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte svým schopnostem, podmínkám terénu i počtu lyžařů. Snažte se mít vždy přehled o situaci na svahu.

Fotka od Getty Images

3. Směr jízdy

Pokud jezdíte vzadu, musíte směr jízdy zvolit tak, abyste neohrozili lyžaře před vámi, který má přednost. Lyžař, který jezdí za jiným lyžařem, musí dodržovat dostatečný odstup.

4. Předjíždění

Je přípustné předjíždění ze všech stran, ale vždy s odstupem, který dává předjížděnému dostatek prostoru pro jízdu. Odpovědnost za předjíždění má ten, kdo předjíždí.

5. Vjezd na trať a rozjezd, zastavení

Pokud vjíždíte na trať nebo chcete po zastavení pokračovat v jízdě, přesvědčte se, zda se k vám nepřibližuje jiná osoba.

6. Stání

Každý lyžař musí předcházet tomu, aby pobýval na úzkých a nepřehledných místech trati. Po pádu musí takové místo opustit.

Fotka od Getty Images

7. Výstup a vzestup

Lyžař, který vystupuje po trati pěšky, musí použít krajní část. Před zahájením provozu dopravních zařízení je vstup na trati zakázán – hrozí nebezpečí úrazu.

8. Respektování značek

Jezdec musí respektovat označení na trati a pokyny na informačních tabulích umístěných v lyžařských střediscích.

9. Poskytnutí pomoci

Při úrazech je každý lyžař povinen poskytnout první pomoc a oznámit to Horské záchranné službě či správci trati.

10. Povinnost uvést osobní údaje

Každý, ať už jako svědek či účastník odpovědný nebo bez odpovědnosti za nehodu na trati, musí při ní uvést osobní údaje.

Zdroj: www.horskasluzba.cz. Náhledová fotografie: Getty Images

Sledovat